6983196037 Οδυσσέως 6, Γέρακας giannakopoulos.acc@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image

 

 

 

Λοιπές Υπηρεσίες
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης - Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο - Γέρακας Αττική


 

    • Προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ
    • Προγράμματα ΕΣΠΑ
    • Διεκπεραίωση συναλλαγών σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, Επιμελητήρια, Ασφαλιστικούς φορείς
    • Απογραφή – έναρξη εργασιών σε ασφαλιστικά ταμεία
    • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISNET όπως:
        i. έκδοση κλειδάριθμου
       ii. μισθωτήρια
      iii. ρυθμίσεις
      iv. σύνταξη και υποβολή αιτήσεων επιδομάτων
      v. έκδοση φορολογικής ενημερότητας
     vi. αιτήσεις μεταβολών στοιχείων Μητρώου
    vii. έκδοση ταυτοτήτων πληρωμής
    viii. παράβολα