6983196037 Οδυσσέως 6, Γέρακας giannakopoulos.acc@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image

 

 

 

Εργατικά - Μισθοδοτικά
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης - Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο - Γέρακας Αττική


 

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη του τμήματος της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουμε κάθε εργατικό – εργασιακό θέμα επιχειρήσεων και ιδιωτών.
    • Υπολογισμός, σύνταξη και έλεγχος μισθοδοσίας
    • Μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμής
    • Βιβλία αδειών, βιβλία υπερωριών
    • Προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες συμβάσεων
    • Επιχορηγήσεις για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας
    • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας και ΟΑΕΔ
    • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ  
    • Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας – Ψηφιακό ωράριο
    • Παροχή συμβουλών σε όλο το φάσμα των εργατικών θεμάτων, συμβάσεις εργασίας, άδειες
    • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών – ενστάσεις
    • Εργατικά, ασφαλιστικά προσωπικού – Ανθρώπινο δυναμικό
    • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας