6983196037 Οδυσσέως 6, Γέρακας giannakopoulos.acc@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image

 

 

 

Λογιστικά - Φοροτεχνικά
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης - Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο - Γέρακας Αττική


 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των αναγκών.
    • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Προσωπικές – Αστικές Εταιρείες ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
    • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
    • Ίδρυση – σύσταση εταιρειών
    • Λύσεις – εκκαθαρίσεις εταιριών
    • Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών
    • Δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ
    • Κωδικοποίηση καταστατικών
    • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου
    • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
    • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
    • Δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9, ΕΝΦΙΑ, Περιουσιολόγιο)
    • Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
    • Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
    • Δηλώσεις Φόρου Κληρονομιάς, Γονικής Παροχής, κ.λ.π.
    • Παροχή Συμβουλών και πληροφοριών